Rada Parafialna

Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie o Posłudze i Życiu Kapłanów (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła jest między innym Rada Parafialna.

Czym jest Rada Parafialna?

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.
Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Członkowie z nominacji:

 1. Franciszek Małyjurek
 2. Paweł Jałowiczor
 3. Adam Juroszek
 4. Maria Michałek
 5. Anna Marekwica
 6. Teresa Krowicka
 7. Janusz Łacek
 8. Franciszek Juroszek
 9. Mirosław Książczyk

Członkowie z wyboru:

 1. Józef Heczko
 2. Andrzej Rąblewski
 3. Marek Kaczmarzyk

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dorocznej pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w niedzielę, 5 czerwca 2022 r.

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. 

Adoracja Bożego Grobu
w Parafii Jaworzynka Trzycatek A.D. 2022

Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości  do wspólnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych.

Protokół z wyboru Duszpasterskiej Rady Parafialnej w parafii Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce.

W dniu 20 lutego 2022 odbyły się wybory do nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

W niedzielę z kazaniami będziemy gościć w naszej parafii ks. Mirosława, brata rodzonego klauzurowej siostry Marii Teresy od Dzieciątka Jezus.

Posłuchajmy życzeń x. Proboszcza Marka dla wszystkich Parafian i Przyjaciół Parafii.

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2021 – „Światło Nadziei”

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” – tak od lat śpiewamy w grudniu każdego roku, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju.

Komunikat Księdza Proboszcza w sprawie wizyty duszpasterkiej "Kolędy" w roku 2021.

Kontakt

trzycatek logo
Parafia Matki Boskiej Frydeckiej
Trzycatek 655
43-476 Jaworzynka

GSM: +48 571 930 198

Tel: +48 33 855 67 77

email: parafiatrzycatek(małpka)gmail.com

Parafia Trzycatek

Napisz do nas