Nasza Parafia organizuje pilegrzymkę do Ziemi Świętej - szczegóły poniżej.

Pokój zakwitnie kiedy Pan przybędzie…!
Niech te Święte Dni, pełne ciepła, radości wspólnych spotkań, pokoju i miłości, będą wypełnione obecnością Bożego Dziecięcia.
Niech cud Bożego Narodzenia dokonuje się w każdym naszym domu i każdym sercu.
Zróbmy wszystko, by w tegoroczne święta – Jezus naprawdę narodził się wśród nas przez miłość,
przebaczenie w każdym domu i rodzinie, przez szacunek w sąsiedztwie, przez życzliwość i dobroć okazaną wszystkim ludziom.
Bo tylko wtedy będzie prawdziwe Narodzenie, kiedy wraz z przyjściem na świat Bożej Dzieciny Jezus, przeżyjemy mały cud miłości.
Oby takim się stało.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i obfitych łask w Nowym 2023 roku.

 

Chciałbym w ramach tegorocznej kolędy pobłogosławić domy, mieszkańców i we wspólnej modlitwie prosić o błogosławieństwo w Nowym Roku.

W dniu 27 listopada 1830 r. siostra Katarzyna Laboure nowicjuszka Sióstr Miłosierdzia w Paryżu otrzymała misję od Matki Bożej – wybić medalik z wizerunkiem Niepokalanej.

Nowicjuszka widziała w czasie modlitwy obraz przedstawiający Matkę Najświętszą Niepokalanie Poczętą, stojącą na kuli ziemskiej, opasanej splotami węża. Była ubrana w białą suknię i płaszcz srebrzyste – błękitny z welonem koloru jutrzenki. W rękach uniesionych na wysokości piersi trzymała glob ziemski. Katarzyna usłyszała głos: „kula, którą widzisz, przedstawia cały świat, a szczególnie Francję i każdą poszczególną osobę”.
Po chwili glob zniknął, a Matka Najświętsza wyciągnęła ręce, jakby chciała nimi objąć cały świat. Z Jej dłoni wychodziły wiązki promieni o niezwykłym blasku. Siostra usłyszała: „Promienie te są symbolem łask, które zlewam na osoby, które Mnie oto proszą. Postaraj się, by wybito Medalik na ten wzór. Osoby, które będą go nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególnie otrzymają ci, którzy nosić go będą z ufnością.” Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny, wypisany złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dalej usłyszała obietnicę:
„Osoby, które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę, cieszyć się będą wyjątkową opieką Matki Bożej”.
Następnie obraz odwrócił się i na jego drugiej – stronie siostra Katarzyna zauważyła literę „M” z małym krzyżem umieszczonym powyżej, a na dole Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Medalik ten zasłynął jako „Cudowny Medalik”, gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele cudów fizycznych i duchowych.

Propagatorem „Cudownego Medalika” był św. Maksymilian Maria Kolbe – kapłan i męczennik, założyciel Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej.” Rozszerzał on ten medalik wśród katolików i wśród niewierzących. Św. Maksymilian tak pisał na temat medalika: „Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają – o tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi… Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego”.

Rozszerzajmy „Cudowny Medalik”, gdyż mając przy sobie Niepokalaną, masz wszystko.

 

”O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

To Matka ukoić może twe serce
Przytulić tak mocno jak tuli Jezusa
Wziąć wszystko co twoje
We własne Swe ręce
I zanieść ten skarb
Do Syna Chrystusa.

Zapraszamy wszystkich naszych Parafian do wspólnego przeżycia Misji Świętych. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. 
Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary.

Rada Parafialna

Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie o Posłudze i Życiu Kapłanów (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła jest między innym Rada Parafialna.

Czym jest Rada Parafialna?

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.
Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Członkowie z nominacji:

 1. Franciszek Małyjurek
 2. Paweł Jałowiczor
 3. Adam Juroszek
 4. Maria Michałek
 5. Anna Marekwica
 6. Teresa Krowicka
 7. Janusz Łacek
 8. Franciszek Juroszek
 9. Mirosław Książczyk

Członkowie z wyboru:

 1. Józef Heczko
 2. Andrzej Rąblewski
 3. Marek Kaczmarzyk

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dorocznej pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w niedzielę, 5 czerwca 2022 r.

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. 

Adoracja Bożego Grobu
w Parafii Jaworzynka Trzycatek A.D. 2022

Kontakt

trzycatek logo
Parafia Matki Boskiej Frydeckiej
Trzycatek 655
43-476 Jaworzynka

GSM: +48 571 930 198

Tel: +48 33 855 67 77

email: parafiatrzycatek(małpka)gmail.com

Parafia Trzycatek

Napisz do nas