Od 15 do 22 września 2019 roku odbywać się będą „Dni Kromki Chleba Caritas”.

Akcja ma w Polsce już kilkuletnią tradycję. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi biednych i cierpiących z powodu niedożywienia. Kulminacyjnym momentem tygodniowych obchodów będzie zbiórka żywności w wybranych sklepach sieci Biedronka.

Proponowana przez Caritas kampania ma także na celu uświadomienie i przypomnienie ludziom wartości i znaczenia chleba. Niezjedzoną, przeterminowaną lub kupioną w nadmiarze żywność wyrzuca 35 proc. Polaków i to właśnie chleb jest produktem najczęściej wyrzucanym. Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi i we współpracy z partnerami, aktywnie przeciwdziałają marnowaniu żywności, prowadząc wspólnie program Spiżarnia Caritas. Program polega na odbieraniu ze sklepów partnerskich żywności o krótkim terminie trwałości. Żywność ta jest następnie rozprowadzana wśród osób ubogich.

 

Jak tłumaczy rzecznik bielsko-żywieckiej Caritas Dawid Jeziorek, celem Dni Kromki Chleba jest również prezentacja i docenienie niezwykłych inicjatyw, wyrastających z wrażliwości i karmiących się wyobraźnią miłosierdzia. „Pragniemy wyrazić wdzięczność piekarzom, którzy wspierają działalność prowadzonego przez Caritas Banku Chleba w Bielsku-Białej, członkom Parafialnych Zespołów Charytatywnych, darczyńcom i przyjaciołom Caritas. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi w Bielsku-Białej Bank Chleba, gdzie osoby skierowane przez MOPS codziennie od poniedziałku do soboty otrzymują nieodpłatnie przekazany przez piekarzy z Bielska-Białej i okolic chleb, bułki i pieczywo słodkie” – podsumował.

20 i 21 września (piątek i sobota) odbędzie się w wybranych sklepach sieci Biedronka zbiórka produktów spożywczych Kromka Chleba dla Sąsiada. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.

20 września w Klubie Arka zaplanowano spotkanie dla osób ubogich, samotnych i wykluczonych w ramach Wieczernika. Podczas spotkania ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wygłosi konferencję na temat wartości i poszanowania chleba. Wspólną modlitwę i śpiew poprowadzi diakonia muzyczna wspólnoty „Miasto na Górze”. Na zakończenie spotkania przewidziana jest agapa przygotowana przez diakonię tej ewangelizacyjnej wspólnoty.

Caritas zachęca, by obchody „Dni Kromki Chleba” w parafii rozpocząć od Mszy św. z homilią o Eucharystii oraz wartości i codziennym poszanowaniu chleba i żywności. „W modlitwie wiernych można wspomnieć darczyńców i ludzi cierpiących z powodu głodu. Natomiast po Mszach św. można częstować wiernych chlebem lub innymi wypiekami, przygotowanymi we współpracy z Parafialnym Zespołem Charytatywnym, Szkolnym Kołem Caritas, Kołem Gospodyń Wiejskich czy lokalnymi piekarniami” – wyjaśniono na stronie Caritas, gdzie znajdują się także zaproponowane na tę okazję teksty homilii, wprowadzenia i modlitwy wiernych.

 Kromka2019 Banner750x200

 

Od dwóch lat Caritas razem z Biedronką, poprzez programy społeczne i socjalne, wspiera 10 000 polskich seniorów. W działania wspierające ubogich i samotnych można włączyć się poprzez SMS charytatywny o treści KROMKA wysłany pod nr 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT) oraz przez wpłatę na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem KROMKA.