Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Papieżowi każdy biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, w domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.

Dzień Od godziny Domy (ilość)
 27.12 Czwartek  10:30   Zagroń /893-721/ (13)
  893, 326, 726, 122, 994, 916,
  934, 338, 523, 488, 846, 948, 721
 28 12 Piątek 10:30   Małyjurki /nad drogą/ (15)
  610, 441, 337, 110, 84, 86, 840, 87,
  253, 255, 330, 83, 114, 90, 95
 29.12 Sobota 10:30   Wawrzacze /945 – 96/ (13)
  945, 884, 116, 391, 511, 557, 211,
  272, 94, 562, 855, 97, 96
 02.01 Środa 10:30   Wawrzacze /464 – 680/ (12)
  464, 287, 514, 292, 512, 284, 430,
  776, 469, 870, 405, 680
 03.01 Czwartek 10:30   Małyjurki /pod drogą/ (14)
  245, 698, 693, 100, 554, 614, 347,
  828, 612, 399, 598, 260, 957, 442
 04.01 Piątek 10:30   Zagroń /757-242/ (9)
  757, 537, 359, 586, 992,
  585, 580, 377, 725, 242
 05.01 Sobota 10:30   Duraje (9)
  696, 82, 80, 314, 240, 567, 244, 764, 232
 07.01 Poniedziałek 10:30   Szkawrany (22)
  284a, 797, 92, 409, 283, 91, 503a,
  503, 219, 507, 524, 759, 681, 682,
  683, 777, 628, 857, 740, 685, 522, 873
 08.01 Wtorek 10:30   Polana /363 – 630/ (13)
  363, 536, 571, 570, 539, 607,
  875, 930, 905, 640, 609, 871, 630
 09.01 Środa 10:30   Korbasy (8) 
  135, 234, 108, 107, 109, 316, 277, 748
  Polana /202 – 527/ (9) 
  202, 863, 795, 704, 706, 531, 553, 243, 527
 10.01 Czwartek 10:30   Waszuty (13)
  440, 574, 966, 679, 378, 558,
  333, 824, 449, 960, 847, 785, 485
 11.01 Piątek 10:30   Łupienie (13)
  550, 484, 817, 582, 626, 383, 121,
  616, 617, 728, 103, 474, 448
  Klimasy (4)
  659, 624, 105, 645

 

Należy taką wizytę odpowiednio przygotować.
Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż, świece, woda święcona i kropidło.
Na stole kładziemy księgę Pisma świętego i zeszyty katechetyczne dzieci.
Wszyscy domownicy oczekują kapłana w odpowiednim, stosownym do okoliczności stroju.
Przed przybyciem kapłana możemy wspólnie pomodlić się.