Przeżyjmy jeszcze raz wspólna modlitwę w święto nasze patronki Matki Bożej Frydeckiej.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością, zwłaszcza w naszych góralskich strojach, uświetnili święto nasze patronki Matki Bożej Frydeckiej.
Dziękuję Panu kościelnemu Franciszkowi, organistom, Służbie liturgicznej, Panom niosącym baldachim i naszej orkiestrze.
Dziękuję Panom zabezpieczającym przejście.
Dziękuje Pani Marysi Michałek i Panu Mirkowi Juroszek za odpustową posługę na probostwie.