Posłuchajmy życzeń x. Proboszcza Marka dla wszystkich Parafian i Przyjaciół Parafii.