Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dorocznej pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w niedzielę, 5 czerwca 2022 r.

Po dwuletniej przerwie cieszymy się możliwością spotkania na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, aby wspólnie celebrować Eucharystię z okazji wspomnienia św. Jana Sarkandra. W tym roku, w ramach uroczystości ustanowimy także nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, którzy umożliwią częste przyjmowanie Chrystusa Eucharystycznego chorym i starszym w naszych parafiach.

Serdecznie zapraszam w niedzielę, 5 czerwca do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie na godzinę 10:30, abyśmy wspólnie rozpoczęli pielgrzymkę na wzgórze Kaplicówka. Zapraszam księży dziekanów z delegacjami i kapłanów wraz z wiernymi z wszystkich parafii naszej diecezji. Szczególnie zapraszam Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej wraz z rodzinami, poczty sztandarowe, asysty, zespoły w strojach ludowych i całe rodziny. Mamy za co dziękować i o co prosić oraz uwielbiać Boga w Jego świętych.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Podczas Mszy na Kaplicówce błogosławieństwo do posługi nadzwyczajnego Szafarza otrzymają nasi parafianie:
Aleksander Czepczor, Józef Heczko i Mirosław Książczyk.

Polecajmy ich posługę naszym modlitwom.