Chciałbym w ramach tegorocznej kolędy pobłogosławić domy, mieszkańców i we wspólnej modlitwie prosić o błogosławieństwo w Nowym Roku.

Wizytę Duszpasterską tzw. kolędę rozpocznę 27 grudnia 2022 r., według podanego harmonogramu umieszonego w gablotach i na stronie internetowej parafii.

Proszę, aby podczas kolędy, w miarę możliwości, była obecna cała rodzina, a na stole znalazło się Pismo św., krzyż, świece i woda święcona.

x. Marek

Harmonogram kolędy (pdf)