Mieszkańcy wokół Gronia Wawrzaczowego od dawien dawna należeli do Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej. W końcu XVI wieku nieopodal obecnego kościoła stała murowana kaplica, w której znajdowała się drewniana figurka Matki Boskiej, przywieziona przez pielgrzymów z Frydka Czeskiego. Pobożny lud góralski zaczął się w niej gromadzić szczególnie w święta maryjne. Śpiewano Godzinki, odmawiano różaniec, a gdy przyjeżdżali księża z Istebnej uczestniczono we Mszy św.

Po zakończeniu wojny w roku 1945 zaczęto porządkować główną drogę i postanowiono przenieść kaplicę w inne miejsce. Wówczas gazda Andrzej Małyjurek ofiarował część swojej ziemi pod nową kaplicę, gdzie dziś stoi murowany nowy kościół. Mężczyźni wdzięczni Bogu i Matce Bożej za szczęśliwy powrót z wojny w podzięce wybudowali drewniany kościółek, którego poświęcenia dokonał wiosną 1948 roku ks. Prałat Emanuel Grim, proboszcz z Istebnej, poseł do sejmu. Odtąd w czwartki, niedziele i święta maryjne odprawiana była tu Msza św., a księża nadal przyjeżdżali z Istebnej.

Po utworzeniu w 1958 roku parafii w Jaworzynce, opiekę nad kaplicą sprawowali księża z Jaworzynki. 1 lutego 1984 roku erygowano tu rektorat, łącznie z prowadzeniem ksiąg chrztów, ślubów i zmarłych. Od 1 września 1983 roku odprawiana jest tu codziennie Msza św. 29 października 1986 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz Damian Zimoń poświęcił nowe probostwo wraz z salką katechetyczną, zbudowaną przez miejscowych mieszkańców. W ramach systematycznie przeprowadzanej renowacji i konserwacji drewnianego kościoła, w roku 1991 wymieniono pokrycie dachu, dokonano gruntownego pokrycia ścian, poprawiono otoczenie kościoła. W oparciu o miejscową tradycję przeprowadzono nową aranżację prezbiterium według projektu śląskiego artysty plastyka Andrzeja Kuczoka. Jest on również autorem obrazu w ołtarzu, będącego tłem figurki Matki Bożej Frydeckiej.
Kaplica z czasem okazała się za mała dla mieszkańców tej części Jaworzynki i dlatego zawiązał się komitet budowy nowego kościoła. Komitet stanowili: Franciszek Wawrzacz, Józef Polok, Paweł Bestwina, Antoni Wawrzacz i Paweł Jałowiczor. Mieszkańcy z radością przyjęli fakt budowy nowej świątyni. Świątynię zaprojektował nasz rodak z Istebnej inż. architekt Józef Wałach, syn znanego malarza z Istebnej. Ksiądz biskup zatwierdził i wyraził zgodę na prowadzenie budowy oraz pozwolił zbierać ofiary w diecezji na budowę nowego kościoła. Pomoc wszystkich mężczyzn w parafii pozwoliła szybko skończyć budowę w surowym stanie. 31 marca 1996 roku, w Niedzielę Palmową, ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy odprawił Mszę św. i odtąd codziennie była sprawowana Eucharystia, a budowę kontynuowano. Projekt wnętrza wykonał artysta plastyk Andrzej Kuczok. Wielkie zaangażowanie komitetu budowy i mieszkańców Trzycatka, ich ofiarność i praca spowodowały, że świątynia powstała w krótkim czasie i służy mieszkańcom w życiu religijnym. Posiada także zaplecze godne XXI wieku: pod kościołem znajduje się kaplica przedpogrzebowa oraz chłodnia dla zwłok, jak również sanitariaty.
Konsekracji nowego kościoła dokonał ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy 17 października 1999 r.
Tego samego dnia, 17 października 1999 roku Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku dekretem – L.dz. 927/99.

Kościół drewniany rozebrano i przeniesiono do parafii Stecówka, gdzie służy mieszkańcom Mlaskawki.
Odpust obchodzony jest 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.
Pierwszym proboszczem parafii był ksiądz Borys Kroczek. Po jego przejściu na emeryturę, w roku 2010 proboszczem tej parafii został ksiądz Wiesław Jóźwiak. Od roku 2015 proboszczem był ksiądz Marian Fres. Z dniem 01 lipca 2018 funkcję administratora objął ksiądz Marek Modzelewski.

Kontakt

trzycatek logo
Parafia Matki Boskiej Frydeckiej
Trzycatek 655
43-476 Jaworzynka

GSM: +48 539 354 218

email: parafiatrzycatek(małpka)gmail.com

Parafia Trzycatek