18 – 19 października 2015

W ramach przygotowania duchowego parafii do Nawiedzenia w niedzielę o. franciszkanin z Górek Wielkich wygłosił kazania o Bożym Miłosierdziu.
Uroczystość powitania Znaków Miłosierdzia miała miejsce w niedzielę, 18 października 2015 o godz. 17.00. Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów dekanatu istebniańskiego przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Rakoczy. Nie było w czasie Mszy św. Bierzmowania.
Po Mszy św. Apostolat Maryjny podjął modlitwę różańcową. Wieczorem odbyło się czuwanie młodzieży, które prowadzili kandydaci do Bierzmowania. W czuwaniu wzięła udział prawie cała młodzież parafii.
Następnie zostało odprawione nabożeństwo wynagradzające, natomiast po Apelu Jasnogórskim ks. Proboszcz poprowadził Drogę Krzyżową w intencji zmarłych Parafian.

Nie było „Pasterki Kapłańskiej”, ponieważ pierwszy proboszcz jest bardzo chory i przebywa w domu opieki w Cieszynie, a kolejny pracuje obecnie bardzo daleko i przyjazd tutaj w godzinach wieczornych byłby trudny.
Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od cichej adoracji przed obrazem Jezusa Miłosiernego. O godz. 8.00 została odprawiona Msza św. dla chorych i starszych parafian. Tę Mszę św. sprawował ks. kustosz, Roman Kanafek.
Od godz. 9.00 do 14.00 trwała adoracja mieszkańców parafii według przysiółków. O godz. 14.00 zostało odprawione nabożeństwo błagalne z prośbami wiernych.
W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, natomiast o godz. 15.15 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie Nawiedzenia z kazaniem ks. Proboszcza. Przed pożegnaniem Znaków Miłosierdzia ks. Proboszcz dokonał aktu oddania parafii Jezusowi Miłosiernemu.
Czas Nawiedzenia był w naszej parafii czasem świętym, czasem modlitwy, wyciszenia, refleksji, adoracji, a także wielu spowiedzi. Był to czas mobilizacji wszystkich grup parafialnych – wszyscy brali udział w przygotowaniach oraz w nabożeństwach i czuwaniach. Od Nawiedzenia w parafii naszej w każdy piątek o godz. 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia w kościele odmawiana jest pod przewodnictwem ks. Proboszcza koronka do Miłosierdzia Bożego.
Począwszy od Niedzieli Miłosierdzia, od 3 kwietnia 2016, trwała peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii. Obraz odwiedził wszystkie rodziny parafii Trzycatek. Peregrynacja zakończyła się 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 28 czerwca 2016 roku odbyła się parafialna pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Niedziela – 18 października 2015

 • 17.00 Przyjazd samochodu z obrazem i relikwiami
 • 17.00 Obrzęd powitania i Msza św. koncelebrowana pod przew. Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego
 • 18.30 Różaniec – część chwalebna – Apostolat Maryjny
 • 19.30 Czuwanie młodzieży– prowadzą kandydaci do Bierzmowania
 • 20.30 Nabożeństwo wynagradzające
 • 21.00 Apel Jasnogórski
 • Droga Krzyżowa w intencji zmarłych Parafian

Poniedziałek – 19 października 2015

 • 7.00 Adoracja w ciszy
 • 8.00 Msza święta dla starszych i chorych parafian
 • 9.00 Czuwanie parafii wg przysiółków
 • 9.00 Zagroń, Duraje
 • 10.00 Korbasy, Polana
 • 11.00 Małyjurki, Szkawrany
 • 12.00 Łupienie, Klimasy
 • 13.00 Wawrzacze, Waszuty
 • 14.00 Nabożeństwo błagalne z prośbami wiernych
 • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 15.15 Msza św. na zakończenie peregrynacji
 • 16.15 Pożegnanie obrazu i relikwii
 • 16.40 Odjazd samochodu–kaplicy do Koniakowa


Jezu Miłosierny! Przybywasz dzisiaj do swojej Matki, wszak tu, pośród przepięknych beskidzkich groni, tu na Trzycatku, ma Ona swój tron i tutaj czczona jest jako Matka Boża Frydecka. To tutaj Maryja często mówi nam: „czyńcie wszystko, co mój syn wam powie”. To Ona uczy nas miłości miłosiernej. Dzisiaj Ty sam, o Jezu, przychodzisz w znaku obrazu Twego Miłosierdzia wraz z Apostołami Twojego Miłosierdzia. Witamy Cię z otwartymi sercami i zapraszamy do naszego życia, do naszych rodzin i do naszych domów. Z głębi serca wołamy: Jezu, ufamy Tobie! Przymnóż nam wiary, umocnij nadzieję i rozpal w nas na nowo miłość – miłość miłosierną, miłość, która każe nam przebaczać, wyciągać rękę do zgody, pochylać się nad ludzkim cierpieniem i dobrem odpłacać za zło.
Wszyscy potrzebujemy Twojego Miłosierdzia, bo grzeszni i słabi jesteśmy. Dlatego błagamy, przebacz nam nasze niewierności i upadki, umocnij nas w dobrym. Chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy iść za wskazaniami Twojej Matki, chcemy – jak św. Faustyna i św. Jan Paweł II – być apostołami Twojego miłosierdzia.
My, mieszkańcy Trzycatka, jesteśmy gotowi na Twoje nawiedzenie. Dotknij nas swoją łaską i przemień. Chcemy owocnie przeżyć ten czas łaski, czas nawiedzenia, czas peregrynacji. Z pokorą ale i radością oraz nadzieją stajemy przed Tobą i wołamy: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.


Harmonogram peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach - Rok 2016

7.08. 557
8.08. 511
9.08. 391
10.08. 945
11.08. 847
12.08. 884
13.08. 116
14.08. kościół
15.08. 485
16.08. 785
17.08. 960
18.08. 550
19.08. kościół
20.08. 484
21.08. 817
22.08. 582
23.08. 626
24.08. 383
25.08. 121
26.08. 616
27.08. 617
28.08. 728
29.08. 103
30.08. 474
31.08. 448
1.09. 659
2.09. 624
3.09. 105
4.09. 645
5.09. 449
6.09. 824
7.09. 333
8.09. 558
9.09. 378
10.09. 679
11.09. 966
12.09. 574
13.09. 440 

 

Kontakt

trzycatek logo
Parafia Matki Boskiej Frydeckiej
Trzycatek 655
43-476 Jaworzynka

GSM: +48 539 354 218

email: parafiatrzycatek(małpka)gmail.com

Parafia Trzycatek