Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na około trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wcześniej warto zarezerwować datę i godzinę ślubu.
Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Protokoły przedślubne w naszej parafii spisuje się w soboty po uprzednim ustaleniu terminu.
W kancelarii należy przedłożyć:

  • metrykę Chrztu św. (nie starsza niż 3 miesiące);
  • stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (są one ważne jedynie 6 miesięcy);
  • dokumenty potwierdzające tożsamość;
  • świadectwo ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej (z wpisem oceny z religii).

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedślubnych i w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego. W naszym dekanacie nauki przedmałżeńskie odbywają się w Domu Rekolekcyjnym EMAUS w Koniakowie (precyzyjne informacje i terminy podawane są na tablicy ogłoszeń).