Szcześć Boże. Zapraszamy do uczestnictwa w ewangelizacj, którą prowadzi nas x. Proboszcz.

Jest to krótki film ze słowem, które pragnie przekazać nam x. Marek.
Polecamy każdemu z nas aby na chwilę się zatrzymał i przemyślał te słowa.
Może jakieś ziarnko w nas zakiełkuje.
Pozdrawiamy