Sakrament Chrztu Św. udzielany jest zasadniczo w czasie Mszy św. Termin Chrztu należy ustalić z Ks. Proboszczem.

Chrzest należy wcześniej zgłosić u Ks. Proboszcza przedstawiając akt urodzenia dziecka z USC oraz dane personalne rodziców i chrzestnych.

Według przepisów prawa Kościelnego, rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:

  • dojrzali do pełnienia tej godności,
  • Ci, którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, łącznie z Bierzmowaniem,
  • Ci, którym prawo kościelne nie zabrania dostąpienia godności rodzica chrzestnego (np. nie może być rodzicem chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
  • Ci, którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza (jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się pół godziny przed Chrztem Świętym.

Błogosławieństwo rocznych dzieci odbywa się w czasie Mszy św. o godz. 10.00 w uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Imiona dzieci rocznych należy zgłosić wcześniej w zakrystii u Ks. Proboszcza.