Dekretem ks. biskupa Roman Pindla do tutejszej parafii został posłany nowy proboszcz, ks. Marian Fres. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął 26 sierpnia 2015 roku, w uroczystość NMP Częstochowskiej. Dotychczasowy proboszcz, ks. Wiesław Jóźwiak, przeszedł do parafii Gierałtowice koło Andrychowa.
Dożynki Gminne odbyły się w tym roku w niedzielę, 20 września. Msza św. żniwna została odprawiona o godz. 10.30. Organizacji dożynek w naszej parafii podjęli się parafianie przysiółków: Łupienie, Klimasy, Waszuty i Wawrzacze. Po Mszy św. korowód udał się do Istebnej, gdzie o 13.30 odbyły się gminne uroczystości dożynkowe z programem artystycznym.

W październiku tradycyjnie bierzemy udział w nabożeństwach różańcowych.

W niedzielę, 18 października rozpoczęła się w naszej parafii peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Było to wielkie wydarzenie w naszej parafii. Uroczysta Msza św. na przywitanie obrazu i relikwii została odprawiona o godz. 17.00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Biskup Senior Tadeusz Rakoczy. Po Mszy św. odmówiliśmy Różaniec, który poprowadzili członkowie Apostolatu Maryjnego. O godz. 19.30 odbyło się czuwanie przy obrazie Jezusa Miłosiernego całej młodzieży naszej parafii. Czuwanie poprowadzili kandydaci do bierzmowania.
W poniedziałek, od godz. 7.00 była indywidualna modlitwa przy obrazie Jezusa Miłosiernego. O godz. 8.00 Msza św. dla wszystkich chorych i starszych wiekiem Parafian. Od godz. 9.00 odbyło się czuwanie według wyznaczonych przysiółków. O godz. 14.00 nabożeństwo z odczytaniem próśb wiernych. Na zakończenie tego nabożeństwa było poświęcenie różańców i innych pamiątek religijnych związanych z peregrynacją.
O godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia, odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji całej naszej parafii. Natomiast o godz. 15.15 została odprawiona Msza św. na zakończenie peregrynacji. Po Mszy św. odśpiewano uroczyste Te Deum oraz dokonano aktu oddania parafii Miłosierdziu Bożemu. Po pożegnaniu obrazu i relikwii Apostołów Miłosierdzia samochód-kaplica odwiózł je do parafii Koniaków.
Czas peregrynacji był dla wszystkich czasem łaski, refleksji, modlitwy, okazją do nawrócenia, przebaczenia oraz podjęcia dobrych postanowień i czynów miłosierdzia.

Jezu Miłosierny! Przybywasz dzisiaj do swojej Matki, wszak tu, pośród przepięknych beskidzkich groni, tu na Trzycatku, ma Ona swój tron i tutaj czczona jest jako Matka Boża Frydecka. To tutaj Maryja często mówi nam: „czyńcie wszystko, co mój syn wam powie”. To Ona uczy nas miłości miłosiernej. Dzisiaj Ty sam, o Jezu, przychodzisz w znaku obrazu Twego Miłosierdzia wraz z Apostołami Twojego Miłosierdzia. Witamy Cię z otwartymi sercami i zapraszamy do naszego życia, do naszych rodzin i do naszych domów. Z głębi serca wołamy: Jezu, ufamy Tobie! Przymnóż nam wiary, umocnij nadzieję i rozpal w nas na nowo miłość – miłość miłosierną, miłość, która każe nam przebaczać, wyciągać rękę do zgody, pochylać się nad ludzkim cierpieniem i dobrem odpłacać za zło.

Wszyscy potrzebujemy Twojego Miłosierdzia, bo grzeszni i słabi jesteśmy. Dlatego błagamy, przebacz nam nasze niewierności i upadki, umocnij nas w dobrym. Chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy iść za wskazaniami Twojej Matki, chcemy – jak św. Faustyna i św. Jan Paweł II – być apostołami Twojego miłosierdzia.
My, mieszkańcy Trzycatka, jesteśmy gotowi na Twoje nawiedzenie. Dotknij nas swoją łaską i przemień. Z pokorą ale i radością oraz nadzieją stajemy przed Tobą i wołamy: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, o godz. 12.00 uczestniczyliśmy w Jaworzynce Centrum w procesji na cmentarz i modlitwach za zmarłych.

W sobotę, 21 listopada, przypada święto patronalne służby liturgicznej. Z tej racji w niedzielę, 15 listopada, w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odbył się obrzęd przyjęcia do ministrantów kandydatów, którzy od kilku miesięcy przygotowywali się do pełnienia funkcji liturgicznych. Natomiast wszyscy ministranci odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie.
W sobotę, 28 listopada, w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta diecezjalna inauguracja Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. W czasie tej liturgii przedstawiciele wszystkich parafii naszej diecezji otrzymali z rąk Księdza Biskupa Świece Jubileuszowe. Zostaną one uroczyście zapalone w kościołach parafialnych w 1 niedzielę adwentu oraz we wszystkie pierwsze nie-dziele miesiąca przez cały czas trwania Roku Jubileuszowego.
29 listopada rozpoczął się adwent. Tradycyjnie uczestniczymy w roratach w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 17.00.
We wtorek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka zawartym w bulli Misericordiae vultus, w całym Kościele powszechnym rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Będziemy go przeżywać pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”.

Na Boże Narodzenie został przygotowany nowy, świąteczny wystrój kościoła. Wśród dekoracji, oczywiście, najważniejszy jest żłobek z Dzieciątkiem Jezus.
W ostatnim dniu roku o godz. 17.00 została odprawiona Msza św. na zakończenie roku z nabożeństwem przebłagalnym i duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Odśpiewano dziękczynne „Te Deum”.

Kontakt

trzycatek logo
Parafia Matki Boskiej Frydeckiej
Trzycatek 655
43-476 Jaworzynka

GSM: +48 539 354 218

email: parafiatrzycatek(małpka)gmail.com

Parafia Trzycatek