Ministrant:

  • Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki,
  • Służy Chrystusowi w ludziach,
  • Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem,
  • Rozwija w sobie życie Boże,
  • Poznaje liturgię i żyje nią,
  • Wnosi wszędzie prawdziwą radość,
  • Przeżywa Boga w przyrodzie,
  • Zdobywa kolegów dla Chrystusa,
  • Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej,
  • Modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.