Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających i podeszłych wiekiem! Nie jest też sakramentem, który można przyjąć tylko jeden raz w życiu. Zwyczajowo, jeśli nie występuje nagła sytuacja zagrażająca życiu człowieka, zaleca się, aby w wieku podeszłym sakrament ten przyjmować jeden raz na rok. Aby osiągnąć najlepsze owoce, prosimy, aby w miarę możliwości, wzywać kapłana wtedy, kiedy chory jest jeszcze w pełni świadomy. Należy odpowiednio przygotować miejsce (biały obrus, świece).

Sakrament Chorych jest także udzielany podczas Mszy Św. odprawianej w intencji ludzi chorych i starszych w ramach rekolekcji wielkopostnych.

Odwiedziny chorych w ich domach odbywają się w pierwszy piątek miesiąca. Chorych należy zgłosić uprzednio w zakrystii.
W wypadku dłuższej choroby lub podeszłego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze niedziele miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii.
Istnieje też możliwość odprawienia Mszy św. w domu chorego z udzieleniem sakramentu chorych. Termin należy indywidualnie ustalić z Ks. Proboszczem.

Katecheza papieża Franciszka o namaszczeniu chorych z 27 lutego 2014.

Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018