Kochani Parafianie

Przypomnienie: w Mszach Świętych w naszym kościele może uczestniczyć max. 50 osób, pozostałe osoby mogą uczestniczyć w liturgii wokół kościoła.
Osoby te musza pamiętać o zachowaniu obostrzeń wynikających z pandemii to jest min. odległość pomiędzy osobami 1,5 metra oraz zasłonięte maseczką usta i nos.
Szczegóły Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawarte są w Dzienniku Ustaw Dz.U. 2020 poz. 2132.

Ze względu na możliwość wystąpienia wzmożonych kontroli kościołów - bardzo proszę o zastosowanie się do obowiązujących przepisów.
Na czas Świąt wprowadzam dodatkową Mszę Świętą o godzinie o godzinie 17:00.
Dziękuje za dostosowanie do przepisów i proszę o wyrozumiałość.

Harmonogram uczestnictwa Parafian w Mszach w okresie Świąt Boże Narodzenia

Korbasy, Zagroń, Duraje:  08.00(25.12), 10.00(26.12),  11.30(27.12)
Polana, Wawrzacze: 10.00(25.12), 11.30(26.12), 08.00(27.12)
Łupienie, Klimasy, Waszuty, Wawrzaczowy Groń: 11.30(25.12), 17.00(26.12)
Małyjurki, Szkawrany: 17:00(25.12), 08:00(26.12), 10:00(27.12)


§ 26. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:
...
8. Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2
powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że
uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.